Ketenagaan

Ketenagaan

Ketenagaan

Seluruh tenaga pendidik
di lembaga Pendidikan KB-TK Baitul Makmur berkualifikasi pendidikan sesuai bidang
pengajarannya. Data ketenagaan sebagai berikut.

No.

Ketenagaan

Kualifikasi Pendidikan

Jumlah

SMA/SMK

D1

S1

1.

Tenaga Pendidik

 

2

3

5

2.

Tenaga Kependidikan

 

 

 

 

3.

Karyawan

 

 

 

 

Jumlah

 

 

 

5

 

 

No.

Nama

Jabatan

Pendidikan Terakhir

1.

Dewi
Masita, S.PdI

Kepala
Sekolah

S1

2.

Novi
Arti Rizqi, S.E

Guru

S1

3.

Sugiarti

Guru

D1

4.

Sundari

Guru

S1

5.

Villia Jayanti K

Guru

D1